• a

  Professioneel Advies

  Goede en kwalitatieve informatie


 • b

  Zonder Verwijzing

  Een afspraak is ook mogelijk zonder verwijzing

 • c

  Ruimere opening

  Ook open op donderdagavond en zaterdagochtend

 • d

  Verzekeringshulp

  We kijken samen naar de dekking van uw verzekering

06-34608816      

Klachten

Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Voor de mondhygiënist in loondienst, verloopt de klachtenregeling via diens werkgever (veelal een tandarts). Wilt u meer informatie over klachtenprocedures? Neem dan contact op met het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:
Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
tel. (033)4216189
www.paramedisch.org